Opvang door collega’s voor collega’s
 
Werken op trein en het station is leuk. Je staat in direct contact met reizigers en collega’s, midden in de maatschappij, Je maakt leuke situaties mee, maar bent ook vaak de eerste persoon die geconfronteerd wordt met lastige of aangrijpende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen variëren van ( verbale ) agressie van reizigers tot aanrijdingen, zelfdodingen en het negeren van een rood sein. Wanneer je geconfronteerd wordt met zo’n gebeurtenis kun je behoefte hebben aan opvang. In eerste instantie gebeurt dit door je leidinggevende. Maar daarna kan Vangrail aanvullende hulp bieden.
 
Iedereen is anders Iedereen reageert anders op een emotionele gebeurtenis, de een verwerkt een ingrijpende gebeurtenis sneller dan de ander. De een heeft behoefte aan een luisterend oor of een goed gesprek, de nader niet. Ook zijn er collega’s die behoefte hebben aan een andere manier van opvang, maar dit niet kenbaar ( durven ) te maken. Hierdoor is er vaak meer tijd nodig voor de verwerking of iemand blijft met het onverwerkte gevoelens zitten. Het is belangrijk dat je zelf weet hoe je met een traumatische gebeurtenis omgaat, maar het is minstens zo belangrijk dat je weet waar je terecht kunt als je er met iemand over wilt praten.
 
De eerste opvang De eerste professionele opvang na een gebeurtenis is de taak van jouw leidinggevende of degene die wachtdienst heeft. Je leidinggevende zal de eerste tijd extra aandacht aan je besteden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om steun te krijgen, zoals Vangrail.
 
Wat is Vangrail Vangrail is een netwerk van collega’s die weten wat het is om een traumatische ervaring op je werk mee te maken, omdat zij dit zelf ook hebben ervaren. Deze collega’s worden jaarlijks speciaal getraind om jou een luisterend oor te beiden na een aangrijpende gebeurtenis tijdens de uitvoering van je werk. Heb je behoefte aan een of meerdere gesprekken, dan staan de vrijwilligers van Vangrail voor je klaar.
 
Het thuisfront Aangrijpende en traumatische ervaringen kunnen een dusdanig effect op je hebben, dat dit doorwerkt in je thuissituatie. Dit hoeft niet direct het geval te zijn, maar het kan voorkomen dat de gebeurtenis in een later stadium binnen het gezin een rol gaat spelen. Dit vereist steun en begrip van, met name, partners maar ook voor kinderen is het goed te weten wat er gebeurd is.
 
Hoe vind je Vangrail Er zijn meerdere mogelijkheden om contact op te nemen met Vangrail:
  • De Vangrailleden van jouw standplaats vind je op posters die in de bijbehorende vitrinekasten op standplaats hangen;
  • Vangrailleden zijn te herkennen aan het Vangrailspeldje op hun colbert. Spreek hun gerust aan;
  • Via de algemene mailbox: vangrail@ns.nl, deze wordt beheerd door Stafmedewerker Moniek van Loon.

Vangrailleden hebben een geheimhoudingsplicht. Wat je met hen bespreekt, blijft tussen jullie beiden. Mits je zelf toestemming geeft om informatie door te geven aan anderen. Wanneer de algemene veiligheid in het geding komt, vervalt de geheimhoudingsplicht.
 
Samenwerking tussen Vangrail en het management Vangrail kan je adviseren contact op te nemen met je leidinggevende om over de gebeurtenissen te praten. Indien gewenst zal Vangrail als gesprekspartner optreden. Belangrijk is te weten dat je leidinggevende altijd eindverantwoordelijkheid heeft voor de eerste opvang en nazorg.